Persondatapolitik

  • Dataansvarlig er Klinik Seneka- din Sportsmassør.
  • I klinikken indsamles ingen personfølsomme data om klinikkens klienter - ej heller personoplysninger om klienter fra tredjemand, og der videregives ej heller oplysninger til tredjemand.
  • Til bookning erhverves og bruges udelukkende klientens navn og telefon nummer - og evt. mail adresse. Navn og telefon nummer noteres i papirkalender. Denne opbevares i indeværende kalenderår, hvorefter den destrueres. Kontakter klienten Klinik Seneka via mail, slettes korrespondancen ved behandlingsophør.
  • Her indsamles ingen personoplysninger til brug for nyhedsbreve, annoncer eller lignende.

Ringsted den 24. maj 2018