Børnemassage ADHD

Hvorfor BØRNEMASSAGE - fordi DET VIRKER.

Lad det være sagt med det samme: Børnemassage ADHD/ Pædagogisk Massage er ikke kun for børn med en bogstav diagnose. Principperne i massagen er velegnet for ALLE:

 • der har uro & angst
 • har svært ved kontakt og direkte berøring
 • er hyperaktive
 • er depressive
 • har indlæringsvanskeligheder
 • er stressede
 • lider af demens
 • lider af autisme
 • har fibromyalgi
Vi har 7 sanser, som er grundlæggende for vores måde at opleve- og forholde os til livet omkring os.
Taktilsansen er én af dem - altså berørings- og følesansen.
Kort fortalt; huden er vort største organ. Lige under hudoverfladen er vi udstyret med et hav af sanseceller, som registrerer kulde, varme, smerte, tryk og struktur. Det sker via tynde og kraftige nervefibre, som sender langsomme og hurtige signaler til vores hjerne. De tynde fibre opfanger den blide og nænsomme berøring, og signalet sendes til det limbiske system i storhjernen. Det er også her vores hukommelse og følelser holder til. De kraftige nervefibre opfanger tryk, smerte, kulde og varme, og sender disse signaler hurtigt til storhjernen, hvor det hele analyseres og bearbejdes.
Alle disse indtryk har altså indflydelse både på vores organer, blodcirkulationen, hormonsystemet, stofskiftet, trivsel, selvopfattelse, følelser, evne til at skabe relationer, evner til at løse problemer og til at handle.

Rent teknisk sker der det ved f.eks. angst, at kroppen udskiller hormonerne adrenalin og noradrenalin. Vores krop går i "kriseberedskab" og det får vores blodtryk og blodsukker til at stige, vores hjerterytme bliver hurtigere, og vores immunforsvar belastes.
Ved massage opnår vi det modsatte. Berøringen opfanges af de tynde og langsomme nervefibre, som sender besked om frigivelse af hormonet oxytocin. Oxytocin sænker vores blodtryk og sænker stresshormonet kortisol. Massage aktiverer desuden kroppens egenproduktion af endorfiner. Disse endorfiner har morfinlignende virkning, så også ad den vej påvirkes vi positivt, ved at stressbelastningen sænkes og eventuelle smerter mindskes. Vi må konkludere:

Berøring og massage påvirker os både fysisk & psykisk

I Miami har et team af forskere ledet af Tiffany Field, administrerende direktør i TRI (Touch Research Institute) lavet en undersøgelse af massagens langsigtede effekt på børn og unge med ADHD.  Ved undersøgelsen modtog børnene massage 2 gange om ugen af 20 minutters varighed og over små 6 uger. Resultaterne viste, at børnene selv følte sig gladere, opnåede større overskud og de blev mere rolige. Lærerne oplevede de samme børn mindre hyperaktive og de var langt mere koncentreret og produktive i klasserne.
Børn, der får massage vil opleve:
 • sig set & bekræftet
 • øget kropsbevidsthed
 • bedre motorik
 • større tryghed
 • forbedret koncentrationsevne
 • bliver mere rolige og afslappede
 • mere sikker på eget værd
 • større glæde

Tænker du, at jeg og min massage kan være noget for dit barn, dit unge menneske eller en anden, du kender? Én, der kæmper med en enkelt eller flere af ovenstående problemstillinger?
Tøv ikke med at kontakte mig og vi vil aftale en plan ud fra de aktuelle behov og forventninger.

Retfærdighed er ikke at alle får det samme - men at ALLE får det, de har brug for.
Kærligst Helle


Kilde: Eirik Tollefsen & Hanne Borup